Det är viktigt att du som medlem ansöker om tillstånd att hyra ut din bostadsrätt i andra hand. All uthyrning ska godkännas av styrelsen i förväg.

Enligt våra stadgar och ordningsregler ska andrahandsuthyrning vara godkänd av styrelsen. 

Ansökningsblankett  finns i de separata dokumenten här på sidan. 

Dokument

 

Andrahandsuthyrning.pdf